Bv HCGB Advocaten • Amerikalei 215, 2000 Antwerpen • T + 32 3 259 09 59 • F + 32 3 237 60 36 • 

Kantoorgegevens

 

Bv Huber Crommen Geelhand Barbaix Advocaten

Amerikalei 215

2000 Antwerpen

RPR Antwerpen 0807.318.132

BTW BE0807.318.132

 

Vennoten van HCGB Advocaten zijn middellijk of onmiddellijk Willy Huber, Mark Crommen, Nicolas Geelhand de Merxem, Renate Barbaix en Sven Eggermont.

 

Informatie voor cliënten

 

Binnenkort meer online

 

Onze bankgegevens

Erelonen : ING BE31 3630 4195 4055

Derdenrekening : ING BE63 6300 6522 7408

 

Algemene voorwaarden

 

Binnenkort online.

 

Identificatieverplichting

 

Advocaten vallen sinds 2 februari 2004, voor het uitoefenen van bepaalde werkzaamheden ten behoeve van hun cliënten, onder het preventieve luik van de witwaswetgeving (Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme). Deze wetgeving beoogt in het algemeen het witwassen en de financiering van terrorisme tegen te gaan.

Op grond van deze wetgeving zijn advocaten ertoe gehouden hun cliënten te identificeren en een aantal stukken ter staving van die identiteit op te vragen en te bewaren. Bovendien geldt gedurende de hele duur van de werkzaamheden een waakzaamheidsplicht die ertoe kan leiden dat bijkomende informatie wordt gevraagd. Deze informatie- en waakzaamheidsverplichting bestaat niet alleen tegenover de cliënten (natuurlijke en rechtspersonen) zelf, maar eveneens tegenover hun lasthebbers, zoals de bestuurders van vennootschappen.

In geval van vermoeden van witwassen geldt er tevens een meldingsplicht. Een gebeurlijke melding geschiedt aan de Stafhouder en is verplicht zonder de betrokken cliënt daarover te informeren.

Deze verplichtingen doen uiteraard geen afbreuk aan het beroepsgeheim dat de relatie tussen de cliënt en zijn advocaat blijft kenmerken.