Eggermont Van Eyndhoven Crommen Geelhand Barbaix

Nieuws

Het Hof van Cassatie, de strengere standpunten van Vlabel inzake de verzekeringsgift en de rechtszekerheid. Een revolutionair arrest.

| Nicolas Geelhand de Merxem

A. Op 21 april 2022 heeft het Hof van Cassatie een opmerkelijk arrest gewezen (arrest nr. F.20.0150.N/1) over de toepassing in de tijd van het strengere standpunt van Vlabel inzake de verzekeringsgift (SP nr. 15133 van 12 oktober 2015).

Meer