Bv HCGB Advocaten • Amerikalei 215, 2000 Antwerpen • T + 32 3 259 09 59 • F + 32 3 237 60 36 • 

Jef Van Eyndhoven

Jef Van Eyndhoven

Advocaat

Bio

Jef Van Eyndhoven (°1988) is Master in de rechten (KUL 2011, grote onderscheiding) en Master of Laws in het fiscaal recht (UA 2013, grootste onderscheiding).  Hij vervoegde het kantoor in september 2011.  Sinds 2014 is hij als onderzoeker verbonden aan de Universiteit Antwerpen waar hij een doctoraat schrijft op het gebied van het fiscaal strafrecht.  Het kantoor ondersteunt hem daarin middels de ‘Huber & Crommen phd Grant’.

Publicaties

2019

J. Van Eyndhoven, “In bepaalde omstandigheden is btw-aftrek mogelijk buiten de nationale vervaltermijn: Hof van Justitie komt afnemer te goeder trouw te hulp” (noot onder HvJ 12 april 2018), TFR 2019, afl. 558, 281-287.

J. Van Eyndhoven, noot onder HvJ 20 maart 2018, RW 2018-19, afl. 36, 1437-1440.

2018

J. Van Eyndhoven, noot onder EHRM 15 november 2016, RW 2017-18, afl. 26, 1039.

J. Van Eyndhoven, "Hof van Justitie aanvaardt beperking van het ne bis in idem-beginsel op vlak van het "bis"-criterium" (noot onder HvJ 20 maart 2018), SEW 2018, afl. 7-8, 340-345.

2017

J. Van Eyndhoven, “Schorsing van de verjaring wegens de onmogelijkheid voor de fiscus om betaling van de belasting te bekomen” (noot onder Bergen 6 oktober 2016), TFR 2017, nr. 515, 124-128.

2015

J. Van Eyndhoven, "Ernstige fiscale fraude en het lex certa-beginsel” (noot onder GwH 5 februari 2015), TFR 2015, nr. 482, 490.

2014

J. Van Eyndhoven, “Fiscus mag vraag om inlichtingen niet gebruiken om stukken op te eisen”, Fiscoloog 2014, nr. 1411, 11-12.

Seminaries en voordrachten

"Ne bis in idem - Recent Case Law of the ECtHR", Academy of European Law (ERA), Straatsburg, 11 oktober 2019.

“BTW: recht op aftrek – deformalisering in de rechtspraak van het Hof van Justitie”, Instituut voor gerechtelijke opleiding, Brussel, 22 maart 2019.

“Una via na het arrest van het Grondwettelijk Hof van 3 april 2014”, Antwerpen in fiscalibus, Antwerpen, 15 mei 2014.