Bv cvba HCGB Advocaten • Amerikalei 215, 2000 Antwerpen • T + 32 3 259 09 59 • F + 32 3 237 60 36 • 

Terug naar het overzicht

Recent Case Law of the European Court of Human Rights in Taxation Matters

Seminarie | do 10 oktober 2019 9:00 tot vr 11 oktober 2019 14:00 –

Ecole Régionale des Avocats du Grand-Est
4 rue Brûlée

F-67085 Strasbourg CEDEX

Recente rechtspraak van het EHRM inzake het ne bis in idem-beginsel in belastingzaken.

 

Op vrijdag 11 oktober 2019 geeft Jef Van Eyndhoven een uiteenzetting tijdens het ERA congres in Straatsburg inzake Article 4 of Protocol No 7 - ne bis in idem

 

  • Sources and meaning of the ne bis in idem principle
  • Whether tax surcharges or tax penalties are criminal in nature
  • Whether proceedings concern the "same offence" (idem)
  • Whether there is a duplication of proceedings (bis)
  • Relevant case law

 

Meer informatie : https://www.linkedin.com/posts/academy-of-european-law-era-_taxlaw-taxation-caselaw-activity-6584379750863646721--c2U